مدیریت : اعتمادی
شماره تماس : 37302241 071
شماره موبایل : 09017018430
آدرس :شیراز - بلواربوستان ابتدای کلبه به طرف سعدی
ساعت کار : 8 الی 14
خدمات : شماره حساب کمک های مردمی بانک ملت : 6104337770119848 - بانک مهراقتصاد : 960203007357257011 - تحت نظارت سازمان بهزیستی فارس

مشاهده تصاویر مشاهده اخبار
موسسه خیریه اعتماد فارس

آخرین تصاویر اضافه شده

آخرین اخبار

هوز مطلبی درج نشده است.