رزومه کاری شرکت سلمان سرای حساب

شرکت های تولیدی :
طراحی سیستم حسابداری و انجام امور مالیاتی (اظهارنامه مالیاتی، دفاتر قانونی، ارزش افزوده، صورت معاملات فصلی، ارائه لیست حقوق به اداره دارایی)، تنظیم صورتهای مالی و ارائه گزارش حسابرسی داخلی جهت شرکت های زیر :
1)طراحی سیستم حسابداری و انجام امور مالیاتی شرکت صنایع سلولزی–بهداشتی
گل آگین از سال 1385 تا 1394
1)شرکت تولید نوشابه و آبمیوه کام آوران شهرسبز از سال 1386 تا 1394
2)شرکت تولید رب گوجه و خیارشور بهشهد شهرسبز از سال 1386 تا 1394
3)شرکت فرآورده های لبنی ستاره شهرسبزاز سال 1386 تا 1394
4)شرکت فرآورده های لبنی شیرانه گستر شهر سبز از سال 1386 تا 1393
5)شرکت سپید مرغ احسان از سال 1387 تا 1395
6)شرکت خوش نوشان از سال 1393 تا 1395
7)شرکت شهدآوران
8)شرکت صدف
شرکت های پیمانکاری :
طراحی سیستم های حسابداری و انجام امور مالیاتی (اظهارنامه مالیاتی، دفاتر قانونی، ارزش افزوده، صورت معاملات فصلی، ارایه لیست حقوق به دارایی)، تنظیم صورتهای مالی و ارائه گزارش حسابرسی داخلی جهت شرکت های زیر:
1)شرکت کیهان برودت (پیمانکاری تاسیسات) از سال 1386 تا 1394
2)شرکت انشان بنیان فارس (پیمانکاری خدمات شهری) از سال 1388 تا 1395
3)شرکت شقایق باران (پیمانکاری تهیه غذا) از سال 1394 تا 1395
4)شرکت پیروز گستر (پیمانکاری تهیه غذا) از سال 1388 تا 1394
5)شرکت کارآفرینان (پیمانکاری تامین نیرو و نگهداری خوراک دام) از سال 1386 تا 1394
6)شرکت سرعت نگار (خدمات آسانسوری و تعمیر و نگهداری) از سال 1388 تا 1395
7)شرکت آیناز بیکران آسانبر شیراز سال 1393 و 1394
8)شرکت زیست آب نورد (پیمانکاری آب فاضلاب) از سال 1390 تا 1393
9)شرکت اجرا کاران (پیمانکاری تامین نیرو تاسیسات)
10)شرکت جهان تاب گستر (پیمانکاری ساخت و ساز ابنیه شهرداری)
11)شرکت شایان موج گستر از سال 1392 تا 1394
12)شرکت فارس رهرو گستر سال 1395
13)شرکت سبز گستران
14)شرکت ابریشم راه
15)شرکت پیوند خاتم
شرکت های بازرگانی:
طراحی سیستم های حسابداری و انجام امور مالیاتی (اظهار نامه مالیاتی، دفاتر قانونی، ارزش افزوده، صورت معاملات فصلی، ارایه لیست حقوق به اداره دارایی) ، تنظیم صورتهای مالی و ارائه گزارش حسابرسی داخلی جهت شرکتهای زیر :
1)شرکت تدبیر صنعت رادمان از سال 1389 تا 1395
2)شرکت پیشرو گامان (پخش) از سال 1392 تا 1395
3)شرکت جهان پخش (پخش) سال 1394 و 1395
4)فروشگاه احسان سال 1393 و 1394
5)شرکت آریا سیکلت سال 1393 و 1394
6)شرکت پوریان گستر جنوب پارس از سال 1393 تا 1395
7)شرکت ماهی قباد سال 1393 و 1394
8)شرکت ره آوران سنجش تهران سال 1394 و 1395
9)رستوران احسان سال1393 و 1394
10)بازرگانی شهاب پور سال 1390 الی 1394
12)شرکت ارتباطات فرا شبکه فاتح از سال 1393 تا 1395
13)شرکت فارس گاز کربال از سال 1389 تا 1395
14)شرکت کیمیا گران نوین صنعت شیمی سال 1392 تا 1394
15)شرکت تراشه گستر فارس سال 1395
16)شرکت دلوار
شرکت های خدماتی :
طراحی سیستم حسابداری و انجام امور مالیاتی (اظهارنامه مالیاتی، دفاتر قانونی، ارزش افزوده، صورت معاملات فصلی، ارائه لیست حقوق به اداره دارایی)، تنظیم صورتهای مالی و ارائه گزارش حسابرسی داخلی جهت شرکتهای زیر :
1)شرکت فرا آریا فارس از سال 1389تا 1395
2)شرکت سلمان سرای حساب از سال 1387 تا 1395
3)شرکت آینده نگاران آریاز سال 1394 و 1395
شرکت های تعاونی :
طراحی سیستم حسابداری و انجام امور مالیاتی (اظهارنامه مالیاتی، دفاتر قانونی، ارزش افزوده، صورت معاملات فصلی، ارائه لیست حقوق به اداره دارایی)، تنظیم صورتهای مالی و ارائه گزارش حسابرسی داخلی جهت شرکتهای زیر :
1)شرکت تعاونی مصرف فرودگاه از سال 1390 تا 1394
2)شرکت تعاونی مسکن فنی و حرفه ای
3)شرکت تعاونی مصرف فنی و حرفه ای
مشاهده تصاویر مشاهده اخبار
سلمان سرای حساب

آخرین تصاویر اضافه شده

آخرین اخبار

هوز مطلبی درج نشده است.